”Kärlek vänskap hat” av Alice Munro

Precis som i Alice Munros bok Brinnande livet är det kvinnorna som står i centrum i den här bokens noveller. Kvinnan som blir bedragen, kvinnan som frigör sig, kvinnan som mor, kvinnan som drömmer stort, ibland större än hon tillåts av samhället runt omkring. Det handlar också om tröst i sorgen efter en make, och att hitta sin väg tillbaka, liksom respekten för önskningarna hos den som avlidit.

20191115_172805

Det är ett antal noveller som, liksom dem i Brinnande livet, oftast utspelar sig i trakten av Vancouver eller Toronto. En bok med många gånger typiska Munro-noveller, längre än noveller ”brukar” vara, spänner över längre tidsrymd och är befolkad av fler karaktärer än de flesta noveller vanligtvis är.

För den som vill Alice Munro så är det helt klart en bok som visar på hennes författarskap. Vissa noveller är svårare att ta sig igenom, andra lättare, men klart läsvärd bok som helhet.

”Brinnande livet” av Alice Munro

Brinnande livet av Alice Munro.

20190914_085511

Det här är en novellsamling av 2013 års nobelpristagare i litteratur, Alice Munro. Novellerna är fjorton till antalet och det är texter som i de allra flesta fallen behandlar relationer på något sätt. Likaså är resor till något eller bort från något återkommande inslag. Någon av novellerna (t ex Paradis) handlar om kvinnlig frigörelse. Det är också många gånger småstadslivet utanför en större stad som beskrivs. De större städer som återkommer i många noveller är Toronto och Vancouver, båda platser som Munro levt på.

Många gånger kan jag också läsa in de konventioner som fanns i de samhällen som Munro beskriver från 1940-fram till 1970-talet.

Munro är verkligen en mästare på att skriva avskalat, utan några yviga gester, men för den skull inte okoncentrerat. Jag måste som läsare hela tiden vara alert i min läsning för att hänga med.

En intressant novellsamling och fina tidsskildringar av både kvinnor och män (kvinnorna är fler till antalet), yngre och äldre. En bok jag verkligen kan rekommendera.