Skrivövning – vykort och sinnen

Ta fram ett vykort. Antingen ett du köpt någonstants, eller ett du fått skickat till dig och sparat. Titta på det. Vad ser du? Finns det någon särskild berättelse att berätta i det du ser? Skriv 5 minuter utifrån det.

Försök sedan att fundera vidare kring övriga sinnen: känsel, hörsel, smak och lukt. Finns det fler saker du hittar i bilden?